บริการที่ดีไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ และไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากความคิดของคนเพียงคนเดียวด้วย มันคือการฝึกฝน ความเชี่ยวชาญ และที่สำคัญที่สุดคือทีมที่ดีที่ใส่ใจในการทำงาน และทีมของเรายินดีที่จะช่วยให้คุณใช้การออกแบบบริการในการทำงาน

เรานับ ‘การออกแบบบริการและประสบการณ์ของลูกค้า’ เป็นความหมกมุ่นของเรา

เรารักที่จะมองสิ่งรอบตัวเป็นการถอดรหัสประสบการณ์และงานบริการไปซะหมด เราชอบสังเกตและวิเคราะห์ถึงเหตุผลและที่มาที่ไปของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จต่างๆ เราไม่เพียงสนใจแค่มุมด้านประสบการณ์และงานบริการที่ลูกค้าได้รับเท่านั้น แต่เรายังชอบเรื่อง branding และธุรกิจ เรารู้สึกสนุกมากเมื่อถอดความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของสามสิ่งนี้ได้และนี่คือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่าง
เราทำงานกันอย่างไร

ใครว่าการออกแบบคือ(แค่)ความสวยงาม?

งานบริการ คือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคน
เราเป็นบริษัท Service Design บริษัทแรกของไทย งานของเราคือการเข้าใจลูกค้าโดยใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (user-centric) ผ่านมุมมองของนักออกแบบที่ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
คำว่า “ออกแบบ” มีหลายความหมาย และโดยส่วนใหญ่มันถูกใช้ไปกับความเข้าใจเรื่องความสวยงาม สำหรับ the Contextual ความสวยงามคือ default ที่นักออกแบบทุกคนต้องมีแต่คำว่า “ออกแบบ” ในมุมของเรา จึงหมายถึงกระบวนการแก้ปัญหา การมองปัญหาอย่างนักออกแบบที่จะทำให้เรื่องต่างๆที่เราสนใจนั้นดีขึ้น และไม่ใช่ดีขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับใครเพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นทุกคนจะต้องได้ประโยชน์จากงานออกแบบนั้นๆ ในที่นี้หมายถึง ลูกค้าของเรา ลูกค้าของลูกค้าของเรา partner ของลูกค้าของเรา และทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เราทำงานกันอย่างไร
ไม่ใช่ลูกค้า แต่อยากเป็นครอบครัวเดียวกับเรา
ติดต่อเรา